1. Tư vấn:

Khi Khách hàng đến trụ sở của MT Group hoặc liên hệ qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua website của MT Group, Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn bán hàng của MT Group trực tiếp tư vấn và giới thiệu sản phẩm đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và điều kiện của Khách hàng .

2. Đặt hàng:

Khi Khách hàng đã lựa chọn được loại sản phẩm phù hợp, Khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng với MT Group bằng cách liên hệ trực tiếp tại trụ sở MT Group theo sự hướng dẫn cụ thể của nhân viên tư vấn.

3. Giao kết hợp đồng:

Sau khi Khách hàng đặt hàng theo quy định tại tiểu mục 2 trên đây, nhân viên tư vấn của MT Group sẽ liên hệ và mời Khách hàng đến trụ sở MT Group để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.

4. Thanh toán:

Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể trong Hợp đồng.

5. Bàn giao sản phẩm:

Sau khi Khách hàng thanh toán theo quy định tại Hợp đồng và trong thời hạn được thỏa thuận tại Hợp đồng, MT Group sẽ tiến hành thủ tục bàn giao, lắp đặt sản phẩm cho Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận – vận chuyển.