MT Group không thực hiện chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền đối với những sản phẩm bán lẻ. Chúng tôi cam kết sẽ bảo hành cho khách hàng đối với các hư hỏng do lỗi chi tiết hoặc lỗi lắp ráp trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường theo các điều kiện và điều khoản được bảo hành.