1. Tổng quan về chính sách bảo mật thông tin:

1.1    Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MT Group (“MT Group”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của MT Group (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của MT Group sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm, dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – MT Group với Chính sách bảo mật Thông tin này sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà MT Group thu thập được bằng những cách thức nêu tại Chính sách này.

1.2    Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của MT Group, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó MT Group có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3    Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của MT Group, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do MT Group cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà MT Group quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm). Khách hàng chỉ nên sử dụng Website, Dịch vụ nếu đồng ý và chấp nhận hoàn toàn việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin được nêu trong Chính Sách này, như được sửa đổi vào từng thời điểm.

1.4    Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, MT Group có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, MT Group sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của MT Group Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp MT Group cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách này đã được cập nhật.

2. Mục đích thu thập thông tin

2.1    MT Group thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 1. a)      Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 2. b)      Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của MT Group;
 3. c)      Hỗ trợ khi Khách hàng mua sắm sản phẩm của MT Group.

2.2    MT GROUP thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 1. a)      Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của MT Group;
 2. b)      Bảo dưỡng sản phẩm, nâng cao chất lượng Dịch vụ của MT Group.

2.3    Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2, MT Group cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3. Phạm vi thu thập thông tin

3.1    Thông tin của Khách hàng mà MT Group sẽ thu thập bao gồm:

 1. a)      Họ tên;
 2. b)      Số điện thoại;
 3. c)      Email;
 4. d)      Địa chỉ liên lạc;

3.2    Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, MT Group sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho MT Group.

4. Phạm vi sử dụng thông tin

MT Group sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 1. Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của MT Group;
 2. Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 3. Xử lý các vấn đề liên quan đến việc mua sắm sản phẩm, sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa MT Group và Khách hàng;
 4. Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;
 5. Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 6. Các nội dung khác mà MT Group được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

5. Đối tượng tiếp cận thông tin

5.1    Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, MT Group có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được MT Group tiết lộ cho các Đơn vị trực thuộc của MT Group khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa MT Group với Khách hàng.

5.2    Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng, MT Group có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của MT Group có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế MT Group tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

5.3    MT Group sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc MT Group có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của MT Group /Đơn vị trực thuộc của MT Group.

5.4    Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

MT Group sẽ lưu trữ các thông tin về Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu ngừng sử dụng thông tin hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU MT GROUP

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ cụ thể như sau:

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU MT GROUP

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0339 1111 88

Email: info@mtgroupvn.com

9. Cam kết bảo mật thông tin

9.1    MT Group cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

9.2    MT Group sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù MT Group thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, MT Group không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho MT Group sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và MT Group không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của MT Group. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, MT GROUP khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho MT Group.

10. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh

Trong trường hợp một tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách này và/hoặc việc truy cập hoặc sử dụng Website và/hoặc Thông tin cá nhân của Khách hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi mà MT Group đã thông báo tại Chính sách này, đề nghị Khách hàng liên hệ chúng tôi để được giải quyết qua địa chỉ cụ thể như sau:

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU MT GROUP

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0339111188

Email: info@mtgroupvn.com

Trường hợp các bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

Cập nhật lần cuối ngày 05/05/2021