Tất cả sản phẩm đèn tăng sáng chính hãng của AOZOOM đều được bảo hàng 3 năm 1 đổi 1. Quý khách có thể thực hiện lưu thông tin bảo hành bằng cách quét mã QR Code và làm theo hướng dẫn, tất cả thông tin bảo hành của quý khách đều được cập nhật tại ứng dụng: OK Car.